Novinky v naší nabídce

Kontrola dodržování léčebného řádu

Dnem 1. ledna 2009 vstoupil v platnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.

Náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§ 192 – 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a event. spory o tuto náhradu. Vzhledem k tomu, nebude správa sociální zabezpečení ani provádět po tuto dobu kontrolu dodržování léčebného režimu u zaměstnanců dočasně práce neschopných. Jakmile vejde tato skutečnost mezi zaměstnanci na základních pozicích ve známost, je vysoce pravděpodobný nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností.

Současně zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

Novinky v naší nabídce

Náhradní plnění

Tzv. „náhradní plnění“je způsob jak naplnit ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákonné normy s tímto související, pokud zaměstnavatel není schopen naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svém pracovním poměru a současně nechce platit značně vysoký odvod do státního rozpočtu za takto nenaplněný povinný podíl.

Podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením řeší zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Jestliže zaměstnavatel (zákazník) nemá z provozních důvodů možnost naplnit povinný podíl osob se zdravotním postižením je pro něj varianta odběru služeb ostrahy majetku a úklidových služeb ideálním řešením. Současně platí, že při neustálém růstu průměrné mzdy budou sankční odvody za nenaplněný povinný podíl při zaměstnávání osob se zdravotním postižením čím dál tím vyšší.