Novinky v naší nabídce

Kontrola dodržování léčebného řádu

Dnem 1. ledna 2009 vstoupil v platnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanovuje zaměstnavatelům povinnost poskytovat náhradu mzdy za pracovní dny po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) svého zaměstnance.

Náhradu mzdy bude poskytovat zaměstnavatel podle předpisů pracovního práva, v tomto případě zákoníku práce (§ 192 – 194 ZP). Náhrada mzdy tedy není dávkou nemocenského pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení nebude kontrolovat oprávněnost nároku na ni, její výši a event. spory o tuto náhradu. Vzhledem k tomu, nebude správa sociální zabezpečení ani provádět po tuto dobu kontrolu dodržování léčebného režimu u zaměstnanců dočasně práce neschopných. Jakmile vejde tato skutečnost mezi zaměstnanci na základních pozicích ve známost, je vysoce pravděpodobný nárůst účelových krátkodobých pracovních neschopností.

Současně zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Podle statistických výsledků je největší počet pracovních neschopností právě do 16,5 dne průměrné délky pracovní neschopnosti.

0 komentářů

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *